Lipidy

Cerivastatin_pharmacophore

W dojrzałych nasionach występują tłuszcze obojętne i polarne w postaci fosfolipidów i glikolipidów. Około 90% gatunków roślin wytwarza zasobne w tłuszcze nasiona zwane oleistymi lub tłuszczowymi. Miejscem odkładania tłuszczów są liścienie, bielmo i oś zarodkowa. Czytaj dalej Lipidy

Oddychanie nasion

Spoczynek głęboki nasion charakteryzuje się znacznym zahamowaniem metabolizmu. Po części jest także następstwem zmniejszonej przez okrywy nasienne areacji zarodka, ta jednak w niskiej temperaturze jest z reguły wyższa niż w temperaturach wysokich. Istotnym wskaźnikiem natężenia procesów metabolicznych jest natężenie oddychania. Czytaj dalej Oddychanie nasion

Ustępowanie spoczynku

Pierwszoplanową rolę w ustępowaniu spoczynku pełnią prawdopodobnie gibereliny. Ich ilość podczas stratyfikacji na ogół wzrasta w nasionach klonu cukrowego i zwyczajnego oraz jaworu, jesionu i jabłoni. W nasionach leszczyny nie obserwuje się wzrostu ilości wolnych giberelin podczas chłodnej stratyfikacji. Zawartość tych stymulatorów wzrostu raptownie rośnie dopiero po przeniesieniu nasion w warunki podwyższonej temperatury. Czytaj dalej Ustępowanie spoczynku

Ustępowanie spoczynku nasion pod wpływem stratyfikacji

Spoczynek dużej grupy nasion ustępuje jedynie w niskiej temperaturze przy dostępie tlenu i w nasionach odpowiednio uwodnionych, tzn. w czasie stratyfikacji. Podczas stratyfikacji zwiększa się zdolność pobierania wody przez nasiona oraz wzrasta ich kwasowość. Towarzyszą temu ogólne zwiększenie aktywności fizjologicznej nasion oraz pewne przemiany biochemiczne węglowodanów, białek i kwasów nukleinowych. Czytaj dalej Ustępowanie spoczynku nasion pod wpływem stratyfikacji

Nawozy azotowe

hydrogen-sulfide-fertilizer-spray-905243_1920

W doświadczeniach porównawczych z różnymi formami nawozów azotowych na ogół przy niższych poziomach nawożenia nie stwierdza się różnic w ich działaniu, dopiero przy wyższych dawkach mocznik wykazuje słabsze działanie. Czytaj dalej Nawozy azotowe

Nawożenie pastwisk

sheep-193821_1920

Trudniejsze jest nawożenie pastwisk, gdyż tam stosuje się dawki wyższe i wielokrotnie powtarzane w ciągu okresu wegetacji. Przystępując po raz pierwszy do wzmożonego nawożenia azotem, należy uwzględnić możliwość zachwiania równowagi między gatunkami roślin składającymi się na ruń. Czytaj dalej Nawożenie pastwisk